- Lirot Et Ha'or

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

כי ראיתי את דרכי,
נעלמת, ביער סבוך.
בין קירות חורשים
ובתוך האדמה המדממת, רגלי ננעצו, היכו שורשים.

ולרגע יכולתי, לשמוע עלים מלמדים שירתם
ורציתי לעלות גבוה, לפרוח איתם

היכרתי טיפותיו, של הגשם
ניקוות בתוכי, יורדות מתחתי
והרוח קרה ונואשת, הקפיאה אותי הכבידה עלי

ולרגע יכולתי לנגוע בקצה הכאב האפור
ורציתי לעלות גבוה, לראות את האור
לראות את האור.

אומרים השמים כחולים מעלינו, מלאים באורות
אולי יום אחד אוכל גם אני לראות!
לראות.
ונפלתי לארץ, בשקט, עצמתי עיניי, אטמתי ליבי
והרגשתי איך אני מתפרקת, מכל כאביי מכל בדידותי.

ולרגע יכולתי לברוח, כנוצה על כנפה של ציפור
והצלחתי לעלות גבוה, לראות את האור
לראות את האור.

ולרגע יכולתי לברוח, כנוצה על כנפה של ציפור
והצלחתי לעלות גבוה, לראות את האור, לראות את האור
לראות את האור, לראות את האור

Show moreShow less