- המסע

Report copyright infringement
April 16, 2016

Lyrics

בוא וצא אל המסע איתי
שמתארך ונוגע מפרך מייגע
ןאיך כל יום הופך לעוד סימן
לשביל שבדרך שנותן לך ערך

לחיות עם עצמך בשלום
להסתכל לשמיים ביראה של כבוד
ולחכות ולחכות לטוב
שרק הוא יגיע ויקח אותנו רחוק
בוא וצא אל המסע איתי
שמתארך ונוגע מפרך מייגע
בסוף הדרך היא מחכח
אמת משחררת שתיתן לך עדך
לחיות עם עצמך בשלום
להסתכל לשמיים ביראה של כבוד
ולחכות ולחכות לטוב
שרק הוא יגיע ויקח אותנו רוחק
לחיות עם עצמך בשלום
להסתכל לשמיים ביראה של כבוד
ולחכות ולחכות לטוב
שרק הוא יגיע ויקח אותנו רחוק

Show moreShow less