November 12, 2015Fixed by Aviv Luski 

Lyrics

אלו רק המחשבות שבי
אפשר לחיות פה במקומי
אני לא נשאר בך

אלו רק המסקנות שלי
אולי העיר הזו לא בשבילי
אני לא נרגע בה

רואה שאת כבר לא רואה
כמו סוס דוהר בלי כוונה
אני לא עוצר
מנסה להתעורר

מהגגות אפשר היה לראות
חלומות של אנשים הולכים נעלמים
בתוך שמיים בוערים
ראיתי מהומות
דברים שאני לא רוצה לזכור
ראיתי ילדים שאין להם לאן לחזור
אין להם לאן לחזור

נשמות עומדות עכשיו בתור
מחכות שרק ידליקו אור
כי הכל חשוך בך

וכולנו שוכחים לזכור
שיש לנו עוד זמן לבחור
אני לא נשאר בך

מחפש רגעים שלא יהיו תמונות
העולם הזה הפסיק לחיות
אני עוד ער אומר ולא אומר

מהגגות אפשר היה לראות
חלומות של אנשים
הולכים נעלמים
בתוך שמיים בוערים
ראיתי מהומות
דברים שאני לא רוצה לזכור ראיתי ילדים
שאין להם לאן לחזור

אפשר היה לראות
חלומות של אנשים
הולכים נעלמים
בתוך שמיים בוערים ראיתי מהומות
דברים שאני לא רוצה לזכור
ראיתי ילדים
שאין להם לאן לחזור
אין להם לאן לחזור
לאן לחזור...

Show moreShow less