Lyrics

קצת אהבה לא תזיק
קצת אהבה לא תזיק
נראה לי שאני הולך רחוק מזה
אני רוצה
רק אהבה שתזיק
רק אהבה שתרחיק
זה רק אצלי זה לא שלך
קשה לי אך אני מוכרח
קצת לטשטש ת'גבולות
קצת לעשן ולשתות
אנל'א מוצא סיבה לכלום
אנל'א רוצה מזה לקום

לבד לא טוב ביחד רע
אז איך שלא תראה את זה אין לך ברירה

אז תחכי לבסוף
אז כשהזמן יחלוף
את מבינה הרבה עליי
אני שקוף שקוף מדי
תני לי ת'רגע שלי
קחי לך ת'רגע שלך
זה רק אצלי זה לא שלך
קשה לי אך אני מוכרח

לבד לא טוב ביחד רע
אז איך שלא תראה את זה
אין לך ברירה
תעזוב
תישאר
איך שלא תראה את זה
לא אתה בוחר

Show moreShow less