November 12, 2015

Lyrics

סופות מתוכי ומחוץ מוטטו את קירות הבית
ואת מתוכי זרמת מפוזרת וחזרת עייפה ושותקת
עוד פעם כשהייתי ילד היית בתוכי נשברת
פעם שלך ופעם אחרת על יופייך לזרים מוותרת

לא אבקש דבר
את לא צריכה להוכיח לי כלום
הורידי אודם שפייך
אבק דרכים רחצי מרגלייך

היי לי קרובה וזוכרת, היי לי רק לי מיוחדת
היי לי אחות מקודשת היי יחפה ומנוחמת

מי זאת עולה
יפה כלבנה

Show moreShow less