November 12, 2015

Lyrics

אלוהים נתן לך במתנה
דבר גדול דבר נפלא
אלוהים נתן לך במתנה
את החיים על פני האדמה
נתן לך את הלילה והיום
אהבה תקווה וחלום
קיץ חורף סתיו אביב
נשמה טובה להביט סביב
נתן לך שדות ירוקים
פרחים ועצים מלבלבים
נהרות נחלים וימים
שמים ירח כוכבים
אלוהים נתן לך במתנה
דבר גדול דבר נפלא
אלוהים נתן לך את החיים על פני האדמה

Show moreShow less