October 11, 2016

Lyrics

Bài hát: Bánh Trôi Nước
(The Remix -Hòa Âm Ánh Sáng 2016)
Ca sĩ: Hoàng Thùy Linh, Triple D
Thân em
vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi
ba chìm với nước non
Rắn nát
Mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em
Vẫn giữ
Tấm lòng son
Thân em
vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi
ba chìm với nước non
Rắn nát
Mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em
Vẫn giữ
Tấm lòng son
Thân em
vừa trắng lại vừa tròn
Thân em
vừa trắng lại vừa tròn

Show moreShow less