November 12, 2015

Lyrics

כל המקומות, שבהם היית
עולמות שראית, וגילית.
כל השאלות, שבדרך שאלת
לפעמים לא העזת לגלות.

אורות, מהבהבים, בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עייני, קולות, מזמן אחר, הלב אומר להתעורר מהר.

כל הדרכים, נפתחות לפניך, מתגלות מול עייניך, בחייך.
כל התהיות, נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות.

אורות, מהבהבים, בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עייני, קולות, מזמן אחר, הלב אומר להתעורר מהר.

כל הזיכרונות, הדמעות שבכית, שניקו את פניך, מהתום.
כל החוויות, שהעצימו את חייך, שהדירו שינה מעינייך בלילות.

אורות, מהבהבים, בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עייני, קולות, מזמן אחר, הלב אומר להתעורר מהר, אורות

אורות.

אורות, מהבהבים, בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עייני, קולות, מזמן אחר, הלב אומר להתעורר מהר.

Show moreShow less