- jere'm

Report copyright infringement
June 8, 2016

Lyrics

Pouki ou vlé sé la vi k'montre'w
Kom prèv ou vlé wè dlo nan ge'm
Poutan ou déjà konen sé ou ki domine'm

Ou sé on fanm kè'm vlé genyen
Ou sé tout sa nan mwen bezwen
Ki konen jan pou ban'm lanmou tout lajounen

Ou s'on fanm ki experimenté
Ou konn tout langaj jenn jan ap palé
Sèlmen wap gade'm nan gé
Ou va wè kè m'andanjé
Ou va wè sa m'pansé
Esperé kè m'ap soulajé

Ou pap janmè ka impresioné
Ni ou pa konen mwen pa pitié
Volonté pa'w sé lanmou kap brize'l

Jou'm ta jwen privilej pase
Rivé kot jadin ke'w planté
Si finalmen yon jou ou tap asepté'm

Tèt mwen mava mèt en denye
Lè mape ba ou lanmou chak jou

Tout sa mwen ka imajiné
Ni flè, ni jès mwen tap poté
Tout bèl pawol ak litérati m'palé

Sèl sa m'konen ou pap inyoré
Sé kouté kè mwen ka palé
Di vérité ki pa konpliké
Kè sel lanmou ka inspiré

Tèt mwen mava mèt en denye
Lè mape ba ou lanmou chak jou

Jere'm
Jere'm
Jere'm
Mè pa jere mwen pa pityé

Jere'm
Jere'm
Mè pa jere mwen pa pityé

Jere'm
Jere'm
Pa jere'm daprè sa ou wè dan le pasé

Cheri pa demanti'm pou sa'm senti
Mèt fè konfians ak la vi'm
Ou konen ou soufri
Lanmou pap pedi'w
Moman rive pou kè'w fléri

Jere'm
Jere'm
Jere'm
Mè pa jere mwen pa pityé

Pa jere'm pa pityé nan moman sa'a

Jere'm
Jere'm
Pa jere'm daprè sa ou wè dan le pasé

Cheri pa demanti'm pou sa'm senti
Mèt fè konfians ak la vi'm
Ou konen ou soufri
Lanmou pap pedi'w
Moman rive pou kè'w fléri

Jere'm
Jere'm
Jere'm
Mè pa jere mwen pa pityé

Pa jere'm pa pityé nan moman sa'a

Jere'm
Jere'm
Pa jere'm daprè sa ou wè dan le pasé

Show moreShow less