November 12, 2015

Lyrics

את השבועה כבר נשבעתי.
על הכתובה כבר חתמתי.
את הכוס כבר שברתי, רגע בלב שהנצחתי.
את הפנים לך כיסיתי.
כוס היין השקיתיך
והטבעת עלייך כמו שתמיד חלמנו.

רגע אחרי נצבת מולי האישה של חיי מאור עיניי.
רגע אחר רועד ומביט בך היפה בנשים אישתי.

הנה הערב מבטיח
אותך מאושרת תמיד
גם כשקשה עוד נצליח
ביחד הכל ננצח

מגובה שמים רואה הוא
שולח ברכה וריבנו
הקדוש ברוך כשמו הוא,
יביא את האור אל ביתנו

רגע אחרי...
...

רגע אחרי נצבת מולי האישה של חיי מאור עיניי
רגע אחרי רועד ומביט בך היפה בנשים - אישתי.
היפה בנשים - אישתי

Show moreShow less