- Tuvan Internationale

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Кадагааты каргызынга
Качыгдадып чораан арат
Качыгдалдан чарып алган
Кайгамчыктыг Интернационал

Иштикиниң эзергээнге
Эзергэдип чораан арат
Эзергэктен чарып алган
Энерелдиг Интернационал

Бөмбүрзектиң кырынайга
Бүдүүлүкке чораан арат
Бүрүн эрге тыпсын берген
Бүзүрелдиг Интернационал

Үлетпүрчин тараачыннын
Үнүп турар хувускаалын
Үргүлчү-ле баштап турар
Үш-ле дугаар Интернационал

Show moreShow less