January 8, 2016

Lyrics

הנה אני, לא דומה לעצמי
לא דומה גם למה שהייתי
זה כבר זמן שגופי ונפשי לא החליפו מילה

מי יאהבני מספיק
להאיר לי על איפה טעיתי
להניח תשובות בין אלפי סימני שאלה

אוי ליבי אחכה שתלמד לפחות
לא לדפוק על דלתות נעולות
אל תיתן לעצבות לספר את חיי
אוי ליבי בוא ננוח לכמה דקות
כבר הובלת אלפי מלחמות
וזה אני שאוסף את שבריך אלי

הנה אני בין הרבה אנשים
מסתכל רק על מי שמבחין בי
התחייבתי לתת את עצמי ולא ביקשתי דבר

שיר לא יודע של מי לא נותן לי מנוח לרגע
אם המשכתי לכאוב על זה אין לי יותר מה לומר

אוי ליבי אחכה שתלמד לפחות
לא לדפוק על דלתות נעולות
אל תיתן לעצבות לספר את חיי
אוי ליבי בוא ננוח לכמה דקות
כבר הובלת אלפי מלחמות
וזה אני שאוסף את שבריך אלי

הנה אני, לא דומה לעצמי
לא דומה גם למה שהייתי
זה כבר זמן שגופי ונפשי לא החליפו מילה

Show moreShow less