November 12, 2015

Lyrics

בלב, כאב לי כל הלילה בלב
הבנתי זה גם כי אני אוהב אותך
וגם אם קרה שקצת נרדמנו

אותך, גיליתי לאחרונה
גם אותך, נזכרתי איך בכלל התאהבנו
הבנתי אני לא מוכן לוותר

זה לא, זה לא, זה לא, זה לא קל
זה לא, זה לא, זה לא, זה לא קל

כל הבעיות ייעלמו אם רק נדבר
נספר האחד לשנייה את האמת
לפעמים המרחק הוא כמו נגיעה
הוא בונה, ובונה ומשכיח הכל
מבטיח לתת לך
אוריד את השמש ואשים שם ירח
במקום שנלך, בואי נדבר

אז ביום, אפשר לראות יותר טוב ביום
טעות שנעשתה מן החושך
החושך שאז שטף את פניי

לוותר, עלייך לא מוכן לוותר
ולא על ילדיי שהבאת לי
על האור שנכנס לחיי

זה לא, זה לא, זה לא, זה לא קל
זה לא, זה לא, זה לא, זה לא קל

כל הבעיות ייעלמו אם רק נדבר
נספר האחד לשנייה את האמת
לפעמים המרחק הוא כמו נגיעה
הוא בונה, ובונה ומשכיח הכל
מבטיח לתת לך
אוריד את השמש ואשים שם ירח
במקום שנלך, בואי נדבר

Show moreShow less