April 25, 2016

Lyrics

Mala, šta ću ti ja
Da li si ti, si normalna
Imam milion godina
Nemam nijednog dinara

Ako ti dam
Ako ti dam
Svak' će da zna da nosim ja

Da nosim duge, duge gaće nosim ja
Da nosim duge, duge gaće nosim ja
(Unterciger)
Da nosim duge, duge gaće nosim ja
(Unterciger)
Da nosim duge, duge gaće nosim ja

Mala, šta ću ti ja
Da li si ti, si normalna
Nemam lokala, ni stanova
Iza mene ne stoji partija

Ako ti dam
Ako ti dam
Svak' će da zna da nosim ja

Da nosim duge, duge gaće nosim ja
Da nosim duge, duge gaće nosim ja
(Unterciger)
Da nosim duge, duge gaće nosim ja
(Unterciger)
Da nosim duge, duge gaće nosim ja
(Unterciger)
Da nosim duuuuuuu
(Unterciger)
(Unterciger)
Duge, duge gaće nosim ja
Duuuuge, duge gaće nosim ja
(Unterciger)
Da nosim duge, duge gaće nosim ja
(Unterciger)
Da nosim duge, duge gaće nosim ja
(Unterciger)
Da nosim duge, duge gaće nosim ja
(Zimi-leti, zimi-leti, zimi-leti, zimi-leti)

Show moreShow less