November 12, 2015

Lyrics

בחלומי אני במועדון לילה אפלולי
דחוס קהל הביל סמיך ספוג ומעושן
במה גבוהה שהוארה קלושות ממש מולי
ולצידה פסנתר ישן שמאליו כמו מנוגן

לפתע אור חזק שטף את הבמה
חצוצרה ותוף חצוצרה ותוף חברו אל הפסנתר
ואז על הבמה הופיע פרעכה עצומה
אדמדמת עורף וכפולת סנטר

התחילה לנוע בכבדות בחוסר חן
בלי טעם ברישול גמרה להתפשט
בדל סיגר כבוי בפיה זנב חיוך דשן
חלולת מבט לקח לי זמן להתעשת

שלפה בקבוק של וויסקי והתיזה באויר
ועל ראשה רוקנה את נפש הבקבוק
את הוויסקי הניגר עליה בליקלוק אדיר
הגירה אל קירבה שהודה לה בגיהוק

הקהל הריע ושאג ממושכות
או אז היא ניגשה אל קידמת הבמה
ועם כל הבוז הזב משפתיים נפוחות
התחילה להשתין בעמידה כמו בהמה

על כל מריע ועל כל צורח ועל כל שואג
זה רק חלום אמר אחד פלאי עומד לצידי
שהרגיש בי שהייתי הולך ונעשה דואג
זה רק חלום וזה לא הכל ולא תשכח זאת ידידי

גמרה את זה עם הזילזול שבסיגר כבוי
והפנתה אל הקהל את אחוריה הכבדים
כרעה התכופפה פתחה אותם רפוי רפוי
והתחילה לחרבן על פני כל האוהדים

שאלתי את העומד לצידי מי היא
ומי המתפלשים בשפכיה ונותנים לה מלוכה
ענה זו קוראים לה דמוקראסי או דמוקראקי
ואלה הנותנים לה הם בני עמך

שאלתי אותו מהר אם עוד יש מקום
לשקול בדחיפות חיובית דחיפות חיובית ביותר
את יציאתי המוקדמת לאלתר מזה החלום
והעברתי המיידית לחלום אחר

ענה אפשר לסדר לך שתתעורר איש צעיר
אך זה בכלל לא מומלץ להיחפז ולהחליף חלום
שלא תמצא את עצמך יום אחד מתחרט מצטער
או אפילו מתגעגע למה שכה דוחה אותך היום

גמרה את זה וקמה באדישות גלויה
ריטטה אותם קלות הפריחה סרח מתאבך
ובענן הזה יצאה מתנדנדת על בלימה תלויה בלויה
כשעיגול האור על עורף אדמדם החל דועך

Show moreShow less