December 9, 2015

Lyrics

Ne silazi sa čardaka
i ne pitaj gdje sam bio.
Zašto su mi oči plačne,
zbog ćega sam suze lio?
Zašto su mi oči plačne,
zbog ćega sam suze lio?

Stajao sam kraj mezara
i umrlu majku zvao.
Nosio joj dar od srca,
ali joj ga nisam dao.
Nosio joj dar od srca,
ali joj ga nisam dao.

Ne klepeći nanulama,
kad silaziš sa čardaka.
Sve, pomislim, moja draga,
da silazi stara majka.
Sve, pomislim, moja draga,
da silazi stara majka.

Show moreShow less