February 3, 2016

Lyrics

בין כל המילים האלה
חיפשתי נקודה
בה רואים ברור את אור השמש
מקשיבים רק למה שמרגיש לי עכשיו

אינספור שקיעות הים שתה
עודו צמא
הנחלים יודעים דרכם הביתה
הוא לא דואג

ואני, מי אני מולם?
ואני, מי אני מולם?
מולם... זה גדול
בוחרת צעדיי לאט שלא אפול
אסור אבל מותר לטעות

ימים שקטים שעות של שמש
חזרו מהר
היחידים שמצליחים לגעת
וזה ישר עובר
ולפעמים לא בא לי אף אחד
ולפעמים לבד מידיי לבד

לבד... זה גדול
בוחרת צעדיי לאט שלא אפול
אסור אבל מותר לטעות

מולם... זה גדול
בוחרת צעדי לאט שלא אפול
אסור אבל מותר לטעות

Show moreShow less