April 10, 2016

Lyrics

למה כולם כל כך שמחים
מה מיוחד בזה הלילה
למה כולם משתוללים
ומעיפים ידיים עד למעלה
ניי ניי ניי ניי ניי ניי ניי
ניי ניי ניי ניי ניי
קוראים לזה שגעת
קוראים לזה טרפת
שכל המועדון כמו צלחת מעופפת
קוראים לזה היסטריה
כבשנו גם את טבריה
עלינו על הגל גל גל גל גל

(טוב תקשיבו טוב)
כולם ידיים באוויר
זה משוגע כל מה שקורה פה
כולם עם הראש בעננים
אנ'לא יודע מה אני עושה פה
ניי ניי ניי ניי ניי ניי ניי
ניי ניי ניי ניי ניי

קוראים לזה שגעת
קוראים לזה טרפת
שכל המועדון כמו צלחת מעופפת
קוראים לזה היסטרייה
כבשנו גם את טבריה
עלינו על הגל גל גל גל גל
קוראים לזה שגעת
קוראים לזה טרפת
שכל המועדון כמו צלחת מעופפת
קוראים לזה היסטרייה
כבשנו גם את טבריה
עלינו על הגל גל גל גל
גל גל גל גל

ניי ניי ניי ניי ניי ניי ניי
ניי ניי ניי ניי ניי

קוראים לזה שגעת
קוראים לזה טרפת
שכל המועדון כמו צלחת מעופפת
כמו לזה היסטורייה
כבשנו גם את טבריה
עלינו על הגל גל גל גל גל
קוראים לזה שגעת
קוראים לזה טרפת
שכל המועדון כמו צלחת מעופפת
קוראים לזה היסטרייה
כבשנו גם את טבריה
עלינו הגל גל גל גל גל
גל גל גל גל גל

Show moreShow less