November 12, 2015

Lyrics

Arriba s'estiu i conrant a nes cortó,
a l'Amó en Pep li pega sa fortor.
Ell diu que un home que s'aixeca amb so sol,
quan arriba es vespre, li fa falta un consól.
Se renta es peus, baix sa prunera,
i s'Arenal se'n va a cercar colque extrangera.
Arriba en es ball amb mobilet,
i quan hi entra tothom mira es seu paquet!!

L'amo en Pep de sa Sinia,
Davall es calçons duu una auberigina!
L'amo en Pep de sa Sinia,
Davall es calçons duu una auberigina!

De sa butxaca se treu un puret fort,
i en es teurell amb estil li pega foc.
S'atraca i li diu "dancing amb me",
ella s'aixeca i tot d'una diu que si.
Ben aferrada, tota vermella,
ella li deia a l'amo en Pep fluix a s'orella
"A mi gustarr, este bolerro,
y más gustar tu gran paquete de torrerro"

L'amo en Pep de sa Sinia,
Davall es calçons duu una auberigina!
L'amo en Pep de sa Sinia,
Davall es calçons duu una auberigina!

Quan s'Auberginia li comença a molestar,
ell ben tranquil, se la torna a colocar.
Fins que sa guiri es paquet li va aglapir,
i l'amo en Pep li mostrà davall un pi.
"Oh lucky, lucky" ses Auberginies,
una és molt bona, per fer un tumbet
s'altre és de'n Pep, és de sa Sinia,
és sa millor per enteferrar un xisclet!

L'amo en Pep de sa Sinia,
Davall es calçons duu una auberigina!

Show moreShow less