November 12, 2015

Lyrics

הראש מיפו השמלה ממדריד
היא מדברת, הוא לא מקשיב
כאב אצור בתוך עיניים יפות
תיקח סיכון, מה כבר יכול להיות?

הנעורים הם מפקד משוגע
מריץ אותה עד כלות הנשימה
חיים עפים בקצב מפחיד
מה דעתך על השמלה ממדריד?

הרבה הרבה זמן שהקרח לא נמס כאן
לא נמס כאן
הרבה הרבה זמן שהקרח לא נמס כאן
לא נמס

הראש מיפו השמלה ממדריד
היא מדברת, הוא לא מקשיב
נותנים ידיים בשדרה הגדולה
כל אחד בתוך בועה שקופה

הנעורים הם מפקד משוגע
מריץ אותה עד כלות הנשימה
חיים עפים בקצב מפחיד
מה דעתך על השמלה ממדריד?

הרבה הרבה זמן שהקרח לא נמס כאן
לא נמס כאן
הרבה הרבה זמן שהקרח לא נמס כאן
לא נמס כאן, הרבה הרבה זמן

הרבה הרבה זמן שהקרח לא נמס כאן
לא נמס כאן

Show moreShow less