- Cuida (Live)

Report copyright infringement
January 13, 2016

Lyrics

Kung ako lang ang masusunod
Aakuhin ko ang 'yong pagod
'Di ka na muling luluha pa
Lahat ng 'yong dinadala akin na

Kung akin lang ang mundo
Ibibigay ko siya sa iyo

Kung pag-aari ko lang ang lumbay
Itatago ko siya habang-buhay
Wala nang inggit, wala nang galit
Paliligayahin kita bawat saglit

Kung akin lang ang mundo
Ibibigay ko siya sa iyo

Kung hawak ko lang ang panahon
Wala nang kahapon at bukas, meron lang ngayon
Nais kong maging saysay ng aking buhay
Ay bigyan ang iyo ng kulay

Kung akin lang ang mundo
Ibibigay ko siya sa 'yo
Sa iyo
Tanging sa 'yo
Tanging sa 'yo

Kung akin lang
Kung akin lang
Kung akin lang
Kung akin lang

Ang mundo
Ang mundo
Ang mundo
Ang mundo
Ang mundo

Kung akin lang ang mundo
Kung akin lang ang mundo
Kung akin lang ang mundo

Show moreShow less