November 12, 2015

Lyrics

אם רק תחבקיני אמות משמחה
נסיך אהיה לך בתוך ממלכה
ארקום לך שטיח עטוף בקטיפה
שכחתי לרגע כמה את יפה
לבד בינתיים עצוב לי כל כך
ענן בשמיים מזכיר לי אותך
אל תתני לי ללכת רק תני לי לחזור
מאז שהלכת לי כבה בי האור
לבד בינתיים עצוב לי כל כך
ענן בשמיים מזכיר לי אותך
אל תתני לי ללכת רק תתני לי לחזור
כמה טוב שאהבתי
אקטוף לך שמיים אביא לך כוכב
אתן לך פנינים ואוצרות מזהב
פעם אמרת לי אמות בישבילך
מה שם קרה לך למה בוכה
לבד בינתיים עצוב לי כל כך
ענן בשמיים מזכיר לי אותך
אל תתני לי ללכת רק תני לי לחזור
כמה טוב שאהבתי
כאן מחכה לך אותך לא שוכח
אל תשכחני
לבד בינתיים עצוב לי כל כך
ענן בשמיים מזכיר לי אותך
אל תתני לי ללכת רק תני לי לחזור
מאז שהלכת לי כבה בי האור
לבד בינתיים
ענן בשמיים מזכיר לי אותך
אל תתני לי ללכת רק תני לי לחזור
כמה טוב שאהבתי
כאן מחכה לך

Show moreShow less