- Pa ni konfyans

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Pawol aw pa ni pon valè
Tou sa ou ka di sé bullshit
Ou gadé mwen an dé zyé é ou manti ba mwen
Mwen pa ni konfyans a dan'w enco
Kado pa ka ranplasé santiman
Ou di ou dézolé mwen sav sé van
Donk futur an mwen sé ké san'w
Ou fè fané tou sé roz la kè mwen té planté baw
É ou gaché tout lanmou mwen té ni baw
Pa tin moman espliké ki jan mwen ni mal mal mal mal
Mwen pa ni konfyans a dan'w enco
Kado pa ka ranplasé santiman
Ou di ou dézolé mwen sav sé van
Donk futur an mwen sé ké san'w
Ou fè fané tou sé roz la ke mwen té planté baw
É ou gaché tout lanmou mwen té ni baw
Pa tin moman ekspliké ki jan mwen ni mal mal mal mal
Mwen pa ni konfyans a dan ...
Pawol aw pa tin pon valè
Tou sa ou ka di sé bullshit
Ou gadé mwen an dé zyé é ou manti ba mwen
Ou gadé mwen an dé zyé en dé zyé é ou manti ba mwen
Jod la mwen ka mandé mwen ki moun vréman ki douvan mwen
Tou sa ké nou viv é tou sa ke nou fé sé kon si sa pa ni pon valè
Ou sé an étranjé pou mwen
É si vréman ou té inmé mwen
Ou pa té ke fè mwen otan soufè
Ou té ké di mwen ke ou pa manman mwen
Pa té ké lécé mwen découvey tou sèl
Mwen pa ni konfyans a dan'w enco
Kado pa ka ranplasé santiman
Ou di ou dézolé mwen sav sé van
Donk futur an mwen sé ké san'w
Ou fè fané tou sé roz la ke mwen té planté baw
É ou gaché tout lanmou mwen té ni baw
Pa tin moman ekspliké ki jan mwen ni mal mal mal mal
Mwen anvi criéééé
Mwen anvi plérééé
Telman mwen colè
Lè ou vwè ke ou trayi
Pa lé moun ke ou inmé
Doulè ka anvayi tout' ko'aw kè'aw ka sényé
Oblijé mandé bondié poukwa si'w sa ka rivé ka rivé
Pawol aw pa tin pon valè
Tou sa ou ka di sé bullshit
Ou gadé mwen en dé zyé é ou manti ba mwen
Mwen pa ni konfyans a dan'w enco
Kado pa ka ranplasé santiman
Ou di dézolé mwen sav sé van
Donk futur en mwen sé ké san'w
Ou fè fané tou sé roz la ke mwen té planté baw
É ou gaché tout' lanmou mwen té ni baw
Pa tin moman ekspliké ki jan mwen ni mal mal mal mal
Mwen pa ni konfyans a dan ...
Pawol aw pa tin pon valè
Tou sa ou ka di sé bullshit
Ou gadé mwen an dé zyé é ou manti ba mwen
Ou gadé mwen an dé zyé an dé zyé é ou manti ban mwen
Jod la mwen ka mandé ki moun vrèman ki douvan mwen
Tou sa ke nou viv é tou sa ke nou fè sé kon si sa pa ni pon valè
Ou sé an étranjé pou mwen

Show moreShow less