November 12, 2015

Lyrics

ואני הייתי כאן כל הזמן ולא שמתם לב
אני הייתי כאן ידיים על שולחן ולב בוער רעב
אני רציתי כאן כל הזמן ולא ידעתי מה
אני רציתי כאן עכשיו אני מוכן לרגע המושלם
קראתי ספר והיה שם איש אחד
חזר לכפר שלו אחרי הרבה שנים
הלוואי היה לי כפר לחזור אליו
לא רק רחוב עם בניינים
ראיתי סרט על רוצח מטורף
שחי מחוץ לזמן של שאר האנשים
הלוואי יכולתי גם לשכוח מהרגע
בלי להשאיר שובל של דם על השטיחים
ואני הייתי כאן כל הזמן הלא משתנה
אני הייתי כאן עוד חלק בעולם
עיוור אבל רואה
אני חיכיתי כאן כמו כולם לרגע מאושר
מוכרים לנו סיפור סדרה בהמשכים
שיחות על הנהר
קראתי ספר והיה שם איש אחד
אבל הכפר גידר לו בית בלי שכנים
הלוואי היה לי כפר לחזור אלי
לא רק שורות של בניינים
ראיתי סרט ודיברו שם על סמים
איך זה מרגיש לראות הרבה יותר צבעים
לחבר שלי נגמר בצהריים הקרירים
נמאס לו להחזיק את החיים
היום מותר להיות עצוב
אמרתי לעצמי
מחר תבוא שמחה
קראתי ספר והיה שם איש אחד
חזר לכפר שלו אחרי הרבה שנים
הלוואי היה לי כפר לחזור אליו
לא רק רחוב עם בניינים
ראיתי סרט על רוצח מטורף
שחי מחוץ לזמן של שאר האנשים
הלוואי יכולתי גם לשכוח מהרגע
בלי להשאיר שובל של דם על השטיחים

Show moreShow less