November 12, 2015

Lyrics

ואני הייתי כאן כל הזמן ולא שמתם לב
אני הייתי כאן ידיים על שולחן לב בוער רעב
אני רציתי גם כל הזמן לא ידעתי מה
אני רציתי גם עכשיו אני מוכן לרגע המושלם

קראתי ספר והיה שם איש אחד
חזר לכפר שלו אחרי הרבה שנים
הלוואי היה לי כפר לחזור אליו
לא רק רחוב עם בניינים
ראיתי סרט על רוצח מטורף
שחי מחוץ לזמן של שאר האנשים
הלוואי יכולתי גם לשכוח מהרגע
בלי להשאיר שובל של דם על השטיחים

ואני הייתי כאן כל הזמן לא משתנה
אני הייתי כאן חלק בעולם עיוור אבל רואה
אני חיכיתי גם כמו כולם לרגע מאושר
מוכרים לנו סיפור סדרה בהמשכים סירות על הנהר

קראתי ספר והיה שם איש אחד
עבר לכפר גידר לו בית בלי שכנים
הלוואי היה לי כפר לחזור אליו
לא רק שורות של בניינים
ראיתי סרט ודיברו שם על סמים
איך זה מרגיש לראות הרבה יותר צבעים
חבר שלי נגמר בצהריים הקרירים
נמאס לו להחזיק את החיים

חרטה נחרטת על הלב שלך
כמו הצהרות האהבה על העצים
שמישהו יעביר את השלט וישחק בערוצים
הבדידות כמו סכין המנתחים
כתבתי פעם אבל כלום לא השתנה
היום מותר להיות עצוב אמרתי לעצמי
מחר תבוא שמחה

קראתי ספר והיה שם איש אחד
חזר לכפר שלו אחרי הרבה שנים
הלוואי היה לי כפר לחזור אליו
לא רק רחוב עם בניינים
ראיתי סרט על רוצח מטורף
שחי מחוץ לזמן של שאר האנשים
הלוואי יכולתי גם לשכוח מהרגע
בלי להשאיר שובל של דם על השטיחים

Show moreShow less