Lyrics

מה אתה מחפש שם נחמה?
אתה גיבור של אכזבה
משחק מכור אתה טיפש
אה אנחנו דור של אבטלה
אמנות פה או נמות זאת התחרות
אני שותק
תירוץ לנצח את המירוץ
אני קשר פה לא חלוץ מרכזי
כמו אריק איינשטיין
שה הגיע זמן שתיקה
המספר סיפר בדיחה על חשבוני
אני בוכה
בקו ארבע בבוקר
כשכבר ארבע בבוקר
זוכר איך שירדנו לאילת?
מי שישיר את המנגינה
שתנצח את השגרה שלי שלך
אני צוחק
רוץ תנצח את המירוץ
אתה קשר פה לא חלוץ מרכזי
כמו אריק איינשטיין בקו ארבע בבוקר
כשכבר ארבע בבוקר
זוכר איך שירדנו לאילת

Show moreShow less