November 12, 2015

Lyrics

Притури са планината,
че затрупа два овчеря,
че затрупа два овчеря,
два овчеря па другаря.

Първи моли, пусни мене,
мене чака първо любе,
втори моли, пусни мене,
мене чака стара майка.

Прага отваря планината,
ха ги пази два овчеря,
любе жали ден до пладне,
майка жали чак до гроба.

Show moreShow less