- Reshamm

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

He... Ha. ha he.he...
Resham-2
Sanu ma sanu kamal ko hanga-Resham-2
Kopila basyo nanga le gode ra ho resham
Aasti ko kura birsyou ki kunni resham-2
Ma firne chaina timi lai chode ra ho resham
Timi lai ho... chode ra ho resham- resham

Hariyo ramro baansa ko jhang ma resham-2
Gud banai basyo tite ko baru la ho resham
Nakali aankha na jhimm kau malai resham -2
Yo maya samjhi roe hidne parula ho resham
Roe hidne parula ho resham Katdai ra kitdai bida yo baja resham-2
Mukah ko tal ma bajda cha gamke ra ho resham
Allare thiti jis kaunche malai resham-2
Pirati chade kahan jale umke ra ho resham kahan jale umke ra ho
Resham-15

Show moreShow less