- Heshbon Pashut

Report copyright infringement
November 25, 2015

Lyrics

אם את חושבת לשחק איתי במחבואים
אני מרים ידיים כי לי אין סיכויים
לא אצא מדעתי החוצה לחפש
חכי לנצח מצדי אולי יקרה לך נס
אני יודע שמצאת מקום להסתתר
אם נוח שם וטוב לך תוכלי להישאר
אל תבואי שוב לכאן תודה את לא צריכה
אני רציתי כבר מזמן לקחת מנוחה
לא מתגעגע טוב לי עם עצמי
אם לא אני אז מי מי היה נשאר פה במקומי
תגידי מי
לא שיש לי סבלנות אבל עשיתי חשבון פשוט
כדי שלא תהיה פה שום טעות
אם את חושבת שאני יכול תמיד לשתוק
בזמן שאת בעצם עושה ממני צחוק
לא אכפת לי להפסיד אבל זה לא חכמה
חכי שרק נחליף תפקיד בפעם הבאה
אני לא מתגעגע טוב לי עם עצמי
אם לא אני אז מי מי היה נשאר פה במקומי
תגידי מי
אם את חושבת לשחק איתי במחבואים
אני מרים ידיים כי לי אין סיכויים
לא אצא מדעתי החוצה לחפש
חכי לנצח מצדי אולי יקרה לך נס
חכי לנצח מצדי אולי יקרה לך נס
יכול להיות שיהיה לך נס

Show moreShow less