November 12, 2015Fixed by Ron Maor6 

Lyrics

אמרת שאני מסוכן וחולה
שנמאס לך לסבול אחרי
יש אלף סיבות למה רע לך עם זה
רק אחת למה רע בלעדיי
היו פעמים שהגעת לבקר
ומצאת אותי מת בחדרי
שכחת רגעים שהגזמתי יותר
רק את אלה ודאי תזכרי
לא הפעם
הייתי רחוק ועכשיו זה קורב
למקום בו יהיה לך הרבה יותר טוב
שאם פעם תחליטי לחזור
לא תהיה לך סיבה לעזוב
בסוף רק פגעתי במי שאהבתי
ובך, מכולם, במיוחד
אמרתי מילים גם שלא התכוונתי
שרק לא להיות שוב לבד
הלכתי תמיד על הקו העדין בין עיוור לרצון לא לראות
את מה שהלב לא יכול להבין
לא יוכלו להסביר גם דמעות
כי
הייתי רחוק ועכשיו זה קרוב
למקום בו יהיה לך הרבה יותר טוב
שאם פעם תחליטי לחזור
לא תהיה לך סיבה לעזוב
הייתי רחוק ועכשיו זה קרוב
למקום בו יהיה לך הרבה יותר טוב
שאם פעם תחליטי לחזור
לא תהיה לך סיבה לעזוב
וככה כל בוקר
אני נעמד
מחכה לך מחוץ לחלון
אולי את תבואי
אולי יום אחד
את תסכימי אפילו לישון
יש גינה ובה עץ מיוחד
שחרטתי עליו חץ עם לב
ושני משפטים
טוב לבד
ומוות למי שעוזב
כן
הייתי רחוק ועכשיו זה קרוב
לנקום בו יהיה לך הרבה יותר טוב
שאם פעם תחליטי לחזור
לא תהיה לך סיבה לעזוב
עוד הפעם, כן
הייתי רחוק ועכשיו זה קרוב
למקום בו יהיה לך הרבה הרבה יותר טוב
שאם פעם תחליטי לחזור
לא תהיה לך
סיבה
לעזוב

Show moreShow less