November 12, 2015

Lyrics

כבר הסתיו עכשיו
את לא צריכה סיבה להיות עצובה
זכר התקופה
עוזר לי להתמיד, תמיד את יפה
לא אמרו לי אז שקרבות הם אבודים
לא היתה לי אז סיבה לנדודים
והולך בגללך

הכל נראה אותו דבר
נוסע למקום מוכר

חדר המתנה
השארנו אהבה בחלל האויר
עוד סיבה טובה
לנסוע למקום שאינני מכיר
שואלים אותי, בקורת הגבולות
למה באת שוב וכמה מזוודות
וניגש בחשש

הכל נראה אותו דבר
נוסע למקום מוכר

כביש שחור בלילה קר, נוסע למקום מוכר
נהג אדיב, מבט מוזר, הכל נראה אותו דבר
רמזור אחד ועוד פניה, בבית דירות קומה שניה
עולה במדרגות העץ, חלום אחד חייב להתנפץ

הכל נראה אותו דבר
נוסע למקום מוכר

Show moreShow less