- Gözü Karalım

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Yar acýlýyým dokunursan kanarým
Geldik mi yol sonuna sanma ki hazýrým
Baþlarken bitmeliydi yanlýþtý bilirim
Bu aþk suç olsa da sanma ki razýyým

Gidiþine deðil aðlamam
Mesafeler tanýdýk bana
Ýsyaným sadece göklere ah
Neden yasaksýn bana

Gözü karalým teni beyazým
Yaban ellerde gülleri derme
Belki ölürüm belki kalýrým
Yerime kimseleri sevme

Show moreShow less