November 12, 2015

Lyrics

אני רואה שוב את הרגע
מדמיין אותו היטב
נושם עמוק עד הנפש
סוגר את הפרטים האחרונים של הפרק
ובעיין דמעה של הרגש
יש כל כך הרבה תמונות נצחון
ומעט מידי כשלונות מפוארים
האש שבי עולה עולה גבוה
בעוד כולם לידי מסתכלים
ובשעה טובה והשעה טובה
אני יוצא עם התקוות לנצח
מה שיהיה יהיה אין לנו יד בזה
הגורל יסתדר עם עצמו
אנחנו כאן כדי לחיות עם זה
ועם כל מה שבא ויבוא
מה שיהיה יהיה אין לנו יד בזה
הגורל יסתדר עם עצמו
אנחנו כאן כדי לחיות עם זה
ועם כל מה שבא ויבוא
יהיה יהיה יהיה...
יהיה יהיה יהיה...
מה שיהיה יהיה...
יהיה יהיה יהיה...
יהיה יהיה יהיה...
יש חלומות שנותנים לנו להרגיש קרוב
התכניות והחיים שלנו מקבילים לרוב
השמש תיבש תמיד כל מסלול רטוב
ואם ענן קטן יסתיר גם הוא בטח יעזוב
אומרים שיש מישהו ששם ידו בכל
אני מאלה שבוחרים לא לטמון את הראש בחול
כי למרות הכל ולאן שלא אגיע
אין שער ומנעול נעול בדרך לרקיע
והשעה טובה ובשעה טוב
אני יוצא עם התקוות לנצח
מה שיהיה יהיה אין לנו יד בזה
הגורל יסתדר עם עצמו
אנחנו כאן כדי לחיות עם זה
ועם כל מה שבא ויבוא
מה שיהיה יהיה אין לנו יד בזה
הגורל יסתדר עם עצמו
אנחנו כאן כדי לחיות עם זה
ועם כל מה שבא ויבוא
יהיה יהיה יהיה...
יהיה יהיה יהיה...
מה שיהיה...
יהיה יהיה יהיה...
יהיה יהיה יהיה...
האש שבי עולה עולה גבוה
האש שבי עולה גבוה
האש שבי עולה עולה גבוה
מה שיהיה יהיה...
מה שיהיה יהיה אין לנו יד בזה
הגורל יסתדר עם עצמו
אנחנו כאן כדי לחיות עם זה
ועם כל מה שבה ויבוא

Show moreShow less