November 12, 2015

Lyrics

עץ הזית שבגינה
מזכיר לאמא שעוד מעט ואתה בא
והיא מונעת דמעתה
רק תחבק אותה כשאתה בא
רק שפתיה נעות קולך שומעת בלילות
פותחת דלת היא מחכה
עוד מעט אתה בא
מלאכים מתחננים
תפילות דופקות על שער הרחמים
ואבא יודע אתה חזק
מקול קורא תדע שמחכים
רק שפתיה נעות קולך שומעת בלילות
פותחת דלת ומחכה
עוד מעט אתה בא
המלאך הגואל אותי מכל רע
יברך את הנערים
רק שפתיה נעות קולך שומעת בלילות
פותחת דלת ומחכה
עוד מעט אתה בא

Show moreShow less