February 14, 2016

Lyrics

אחרי כל השנים איתך
רציתי להגיד לך
אוהב אותך הרבה יותר
מכל מה שנדמה לך
אפשר לראות אצלי זאת בעיניים
בחיי אני אוהב אותך יותר מידיי
ממך אני למדתי איך לקום וגם לסלוח
על מה להתעקש וגם את מה כדי לשכוח
גם בימים קשים שכבר נשברתי
בחיי מעולם לא ויתרת עליי
אני מתבונן בך כל מה שיש בך
ניצחת את הכל
פתאום זה מכה בי
כל מה שיש לי
זאת את בגדול
אחרי כל השנים איתך
עכשיו אני מבין
הפכת אותי אדם יותר טוב
ולך ליבי מוכיר תודה
תמיד תיהי לי יחידה
עד סוף ימיי אתן לך הכל
אני אתן לך הכל
אחרי כל השנים איתך כבר לא יכול לשכוח
הבנתי שצריך להקשיב לא רק לשמוע
את כמו משב קריר שמנחם ביום שרב
אני נדבע אותך לנצח אוהב
אני מתבונן הך כל מה שיש בך
ניצחת את הכול
פיתאום זה מכה בי כל מה שיש
זאת את בגדול
אחרי כל השנים איתך עכשיו אני מבין
הפכת אותי אדם יותר טוב
ולך ליבי מוכיר תודה
תמיד תיהי לי יחידה
עד סוף ימיי אתן לך הכל
אני אתן לך הכל
אני מתבונן בך
כל מה שיש בך
ניצחת את הכל
פתאום זה מכה בי
כל מה שיש בי
זאת את בגדול
אני מתבונן בך
כל מה שיש בך
ניצחת את הכל
פתאום זה מכה בי
כל מה שיש בי
זאת את בגדול
אחרי כל השנים איתך
כן הפכת אותי אדם יותר טוב
ולך ליבי מוכיר תודה
תמיד תיהי לי יחידה
עד סוף ימיי אתן לך הכל
אני אתן לך הכל

Show moreShow less