November 12, 2015

Lyrics

זה עד עכשיו לא בא
זה לא יבוא עכשיו
בלי תעשה טובה
תבין את המצב
עניין של זמן אוויר
עניין של תג מחיר
עכשיו זה במבצע

יצאת שוב אידיוט
קנית אשליה
זה לא יכול להיות
בכל זאת זה היה
הרגשת משודרג
לבשת ערב חג
אז מה הבעיה?
פתאום הקסם פג
והחכה לדג
אמרה אתה שלי

מה שהיה שלך
ולא יהיה יותר
מה שהולך איתך
ולא תמיד חוזר
כוכב שלא נולד
היה לך ביד
אני פה בשבילך
ואם תרגיש לבד
אתה מוזמן לשיר
איתי כמה צלילים

הו רחוקי שלי
התשמע קולי

אולי ביום אחר
אולי בהזדמנות
ומי שממהר
שלא יפתח חנות
דברי החכמים
בנחת נשמעים
היה נעים מאוד
היה מאוד נעים
כאילו באת בלי
אבל יצאת עם

הו רחוקי שלי
התשמע קולי
זה עד עכשיו לא בא
זה לא יבוא עכשיו
תבין את המצב
הצב שוב על הגב

Show moreShow less