November 12, 2015

Lyrics

מישהו כאן
שבור לרסיסים
שרק השמש יכולה לאחות

עור מכורסם
מחוספס מכדי מגע
לא ניתן להפיס בליטוף

השמש תקהה, תיזע
שמים כחולים של דרום צרפת
על גדות הירקון, זבובונים תלויים
ובד חולצה דק- מתנפנף כדגלונים

הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית

Show moreShow less