May 12, 2016

Lyrics

Hør overtyren.
Hør prosedyren
te' vampyren,
mars ut me' lyren.
Mere ska' vi ha.
Fer ting e' på gli' no
finn på ein vri no
litt magi no.
mer idioti no
spreng og rop hurra.

Vi ska' kreere
så all får de' be're
kjøpe mere.
Nå'n profittere
og har det riktig bra.
Vanviddet rår no
ta dæ ein tår no
vette' de' går no.
Sleik dine sår no,
spreng og ropp hurra

Fer no går det på rævva
ja no går de' på rævva
ja no går de' te' hælvete me' allt
Ja no går de' på rævva
ja no går de' på rævva
nå'n feire mens resten av oss svalt

Men nå'n må jo tape,
står der og fape
bukke' og skrape',
dum som ei ape
men virke farlig gla'.
Men kjære itj pin dæm
mere bensin. Dæm
levve som svin. Dæm
søng og drekk vin. Dæm
rope høgt hurra.

Refr.
Fer no går det på rævva
ja no går de' på rævva
ja no går de' te' hælvete me' allt
Ja no går de' på rævva
ja no går de' på rævva
nå'n feire mens resten av oss svalt

Show moreShow less