November 12, 2015

Lyrics

תכף כל מה, שאת רואה פה מסתיים
הפחד שסביבנו, עוד רגע יעלם
אנשים שותים בבר, רוקדים כאילו אין מחר
וכלום כאן לא בוער, נזכרת במקום אחר

אבל
היא לא רוצה לחזור, לשיחות עם אלוהים
אנשים, רק מדברים לא מקשיבים
היא לא רוצה לחזור, לשטוף את הפנים
לחשוב, שאלו החיים

הלילה, לוחש לך שקברת בו את עצמך
עם כל מה, שעברת שכחת, איך לחייך (איך)
מעיפים עפיפונים, ילדים צוחקים נעלמים
ורק צחוק אחד חסר, מחכה לך במקום אחר

היא לא רוצה לחזור, לשיחות עם אלוהים
אנשים, רק מדברים לא מקשיבים
היא לא רוצה לחזור, לשטוף את הפנים
לחשוב...
היא לא רוצה לחזור, לשיחות עם אלוהים
אנשים, רק מדברים לא מקשיבים
היא לא רוצה לחזור, לשטוף את הפנים
לחשוב, שאלו החיים

כל דבר בסוף הופך, לצל של צל מאהבה
לא תספיקי להבין, דבר והנה זה נגמר
כל דבר בסוף הופך, לצל של צל מאהבה
לא תספיקי להבין, דבר והנה זה נגמר

כל דבר בסוף הופך, לא תספיקי להבין דבר והנה זה נגמר...

-סוף-

Show moreShow less