- Lekali

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Lekali Hey Hey Choya Ko Doko
Sano Maya Hey Hey Lagaune Dhoko
Napugdai Ma Marchu Po Kyare
Bhana Solti Barabar Nadhati

Bahayo Khola Besi Gharyo Sammai
Timro Maya Kaleji Ma Tammai
Aakhai Ma Gajalu Lapakkai
Bhana Maya Laediun Ki Chapakkai
Baisaima Baisaima Marchu Po Kyare
Rato Kalo pakhurima Timikkai
Basyo Maya akhaima jhimikkai
Ke Godnu Karkala Bari
Parkha Timilai Roerahane Napari
Baisaima Baisaima Marchu Po Kyare

Show moreShow less