- Nevista

Report copyright infringement
August 21, 2016

Lyrics

Da si, da si moja nevista
Ne bi prazna bila postelja
Od moga tila
Ne bi sad kad život privrtim
Ima želju da sve ostavim
Da još jednon okusin

Misno vino s tvojih usana
Bog i loza da
Da me opija
Pet, šest dana još bi patija
Sedmi puka ja pa te molija
Da mi budeš ti moja nevista
Da mi budeš ti moja nevista

Da si, da si moja nevista
Ne bi prazna bila postelja
Od moga tila
Ne bi sad kad život privrtim
Ima želju da sve ostavim
Da još jednon okusin

Misno vino s tvojih usana
Bog i loza da
Da me opija
Pet, šest dana još bi patija
Sedmi puka ja pa te molija

Misno vino s tvojih usana
Bog i loza da
Da me opija
Pet, šest dana još bi patija
Sedmi puka ja pa te molija
Da mi budeš ti moja nevista
Da mi budeš ti moja nevista

Misno vino s tvojih usana
Bog i loza da
Da me opija
Pet, šest dana još bi patija
Sedmi puka ja pa te molija

Misno vino s tvojih usana
Bog i loza da
Da me opija
Pet, šest dana još bi patija
Sedmi puka ja pa te molija

Misno vino s tvojih usana
Bog i loza da
Da me opija
Pet, šest dana još bi patija
Sedmi puka ja pa te molija

Show moreShow less