November 26, 2015

Lyrics

אהבה כנה:
נריה חובב:
ביצוע נוכחי: שימי תבורי.

פוסע בשבילים בלי יעד ומטרה .
את היית כל חלומי כל חיי.
עוצם מעט את העיניים, ובכאב חושב עלייך אהובה.
עננים כבדים כיסו את השמיים.
מסביב הכל שקט וכל כך וקר.
רק הרוח שנושבת, לכל עבר מפזרת, את כל תפילותיי.
אני שר לך את השיר מתוך הנשמה.
בדמעות כתבתי לך מילה ועוד מילה.
את לא מאמינה שיש עוד אהבה כנה .
שמתחזקת בכל רגע ובכל מחשבה.
אני שר לך את השיר מתוך הנשמה .
בדמעות כתבתי לך מילה ועוד מילה.
את לא מאמינה שיש עוד אהבה כנה.
שמתחזקת בכל רגע ובכל מחשבה.
באותו מקום עומד ומחכה לך.
ונדמה לי שהזמן כמו נעצר.
משלב את הידיים רוצה אותך קרוב אליי בחזרה.
אני שר לך את השיר מתוך הנשמה...
אני שר לך את השיר מתוך הנשמה...
אני שר לך את השיר מתוך הנשמה...
אני שר לך את השיר מתוך הנשמה...

Show moreShow less