- Mibalik Ako

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

mibalik ako
kay gimingaw kanimo
dili diay sayon
nga hikalimtan ka sa dayon
uyokon ta kadto
na ugon-ugon ang gugma ta
apan dili mahimo
ikaw diay ang langit ko.

ania ako mangayo ug pasaylo
kay mibiya ako nga wa kanimo magpahibalo
kon gipasakit mo ang sala kong nahimo
nia ako andam hulipan ang pagkulang ko.

mibalik ako
ibalik ta ang atong gugma
akong ipanumpa dad-on ko ikaw sa himaya.

ania ako mangayo ug pasaylo
kay mibiya ako nga wa kanimo magpahibalo
kon gipasakit mo ang sala kong nahimo
nia ako andam hulipan ang pagkulang ko.

mibalik ako
ibalik ta ang atong gugma
akong ipanumpa dad-on ko ikaw sa himaya.

mibalik ako
kay gimingaw kanimo
dili diay sayon
nga hikalimtan ka sa dayon
uyokon ta kadto
na ugon-ugon ang gugma ta
apan dili mahimo
ikaw diay ang langit ko.

ania ako... mibalik ako...

Show moreShow less