November 12, 2015

Lyrics

ברגע הבנתי שזה לא לנצח
כמו ציפור שקרועה בין שתי ארצות
חיפשתי סיבה להמשיך וללכת
כמו לבחור בין
לחיות או למות

סובבתי מפתח יצאתי לדרך
נשבעתי שלא להביט לאחור
אנשים נעצרו הסתכלו לשמיים
נבהלתי
ורציתי לחזור

לחזור
אל רגע אחד שאבד לי
רגע לפני שהזמן נגמר
עצור
לזכור לפני שהכל משתנה כאן
האש מתקרבת חלון נסגר

המשכתי לנסוע כי מה עוד נותר לי
פגשתי עיוור שראה אלוהים
חיפשתי מילים שיאירו לי דרך
לא מצאתי ורציתי
לחזור
לחזור...

Show moreShow less