- Salaijyo

Report copyright infringement
April 7, 2016

Lyrics

लाग्यो कुहिरो दिनभरी
हे हे हे हे हे हे
छुटाउन छिन घडी
आ है लेकको कुहिरो औल झर्यो
आ है सालैजो लाग्यो कुहिरो दिनभरी
लाग्यो कुहिरो दिनभरी
आ है माया र लाउन
किन मुस्किल भयो
आ है सालैजो छुटाउन छिन घडी
छुटाउन छिन घडी
हे हे हे हे हे हे
तल पर्यो कुना पानी
हे हे हे हे हे हे
कल्ले देला सुन-पानी
आ है माथिल्लै पर्यो गोगाको डाँडा
आ है सालैजो तल पर्यो कुना पानी
तल पर्यो कुना पानी
आ है विदेशको ठाउँमा मै मरि जाम्ला
आ है सालैजो कल्ले देला सुन-पानी
कल्ले देला सुन-पानी
हे हे हे हे हे हे
घुमाउने घामछाया
हे हे हे हे हे हे
दुईदिने रामछाया
आ है तोलाकोट गावैमा असिना-पानी
आ है सालैजो घुमाउने घामछाया
घुमाउने घामछाया
आ है के लानु छ र के दिनु छ र
आ है सालैजो दुईदिने रामछाया
दुईदिने रामछाया
हे हे हे हे हे हे
आ है हे हे आ है हे हे आ है
आ है सालैजो
ओहो हो हो
ओहो हो हो
ओहो हो हो

Show moreShow less