November 12, 2015

Lyrics

יום שישי השעון כבר מראה צהריים
והשמש צועקת לקום
מתארגן מתלבש מצחצח שיניים
לוקח תיק קטן אני כמעט מוכן
היום הולכים לים
ברדיו אום כולתום נזכר שלא אכלתי כלום
אני חונה שנייה מגיע

בים שישי בצהריים
כל שבוע זה רק
בירות מטקות ושמיים
כולם זרוקים כאן על החול
ואת עוברת כמו בשיר
עם בגד ים זעיר, אולי הכי יפה בעיר
הראש קצת מסתובב, הלב מרגיש רעב
בירות שמש זה שילוב כואב

יום שישי השעון כבר מראה בן ערביים
והשמש צוללת לאט
מתקפל ושוטף את החול ברגליים
ואת ממש ממול, מנסה להיות קצת קול
ואת הלב רק להרגיע

מתקרבת בחיוך, לחוץ מרגיש חשוף
סליחה לאן אתה מגיע

בים שישי בצהריים...

ים שישי בצהריים
כל שבוע זה רק
בירות מטקות ושמיים
כולם זרוקים שם בים
שישי בצהריים
כל שבוע זה רק
בירות מטקות ושמיים
כולם זרוקים כאן על החול...

ושנינו במכונית, אני ביישן את חייכנית
וזה בדיוק מה שאת אוהבת

Show moreShow less