November 12, 2015Fixed by Itay Grushka 

Lyrics

אחד שיכור שכח לזכור את מה שהוא חייב לשכוח
אחד נפל מקצה רחוב כבר לא יכול יותר לברוח
והחיים הם עוד זורמים אל תוך משפט אחד מכריע
והלילות כבר לא קרים רק אור הבוקר שמבטיח

היא אומרת זה טוב זה ההיפך מרע
ידיים למעלה היא אוהבת אותך
היא אומרת תבוא אפילו כשרע
ידיים למעלה

אם זה נהיה רכבת הרים אני עוזב ידיים
אם זה דם על הפנים אני שוטף במים
אם אמא מספרת לי סיפור אני חושב פעמיים

היא אומרת זה טוב זה ההפך מרע
ידיים למעלה היא אוהבת אותך
היא אומרת תבוא אפילן כשרע
ידיים למעלה

Show moreShow less