- Seh Haelohim

Report copyright infringement
May 10, 2016

Lyrics

chorus:
Seh Ha-El-o-him,
Sh'mo Ye-shu-a,
Seh Ha-El-o-him,
kor-ban mo-shi-a.
Seh Ha-El-o-him,
Ha-no-seh cha-tat ha-o-lam.

Hu ga-dol yeh-yeh,
U-ven el-yon yi-kar-eh,
Va-yim-loch
Al bet Ya-kov le-o-lam,
Ve-eyn ketz le-mal-chu-to

Seh Ha-El-o-him,
Sh'mo Ye-shu-a,
Seh Ha-El-o-him,
kor-ban mo-shi-a.
Seh Ha-El-o-him,
Ha-no-seh cha-tat ha-o-lam.

Hu ga-dol yeh-yeh,
U-ven el-yon yi-kar-eh,
Va-yim-loch
Al bet Ya-kov le-o-lam,
Ve-eyn ketz le-mal-chu-to

Lamb of God, Son of God

Hu ga-dol yeh-yeh,
U-ven el-yon yi-kar-eh,
Va-yim-loch
Al bet Ya-kov le-o-lam,
Ve-eyn ketz le-mal-chu-to


Seh Ha-El-o-him,
Sh'mo Ye-shu-a,
Seh Ha-El-o-him,
kor-ban mo-shi-a.
Seh Ha-El-o-him,
Ha-no-seh cha-tat ha-o-lam.

Show moreShow less