- Ten Chiuch

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

בכל יום אפשר לפתוח את הדלת למחר את זה כולם יודעים
בלילות ובימים לזרום עם החיים להתחדש מבפנים
כשהכל סביב פורח הלב אותי שולח
ללכת בעצת האנשים שאומרים

תן חיוך תתן מעצמך ותן חיוך ה' אוהב אותך
אתה יודע הוא שומע רק תנסה רק תנסה

תן חיוך תתן מעצמך ותן חיוך ה' אוהב אותך
אתה יודע הוא שומע רק תנסה רק תנסה

בכל רגע מחדש אפשר להתחבר למציאות טובה יותר
לשמח אנשים לשאוף ולהגשים חלומות ישנים
להביט אל השמים כשהאושר בעיניים
לשמוע לעצת האנשים שאומרים

תן חיוך תיתן מעצמך ותן חיוך ה' אוהב אותך
אתה יודע הוא שומע רק תנסה רק תנסה

תן חיוך תיתן מעצמך ותן חיוך ה' אוהב אותך
אתה יודע הוא שומע רק תנסה רק תנסה

תן חיוך תיתן מעצמך ותן חיוך ה' אוהב אותך
אתה יודע הוא שומע רק תנסה רק תנסה

תן חיוך תיתן מעצמך ותן חיוך ה' אוהב אותך
אתה יודע הוא שומע רק תנסה רק תנסה

Show moreShow less