November 21, 2015

Lyrics

אם תלכי לי בשניה עולמי יקרוס
ואם אלך לך תצטערי
על הזמנים בהם הייינו יחד
ושתקנו.

הימים עוברים והשנים רצות
ואיפה את ואני באמת...
ילדים הולכים אמהות בוכות
תגידי, מה פה חשוב באמת?

כמה נתעסק עוד בכאב
וכמה נתעכב עוד על השונה
ואיפה לא היינו מי שאנחנו באמת

הימים עוברים והשנים רצות
ואיפה את ואני באמת
ילדים הולכים אימהות בוכות
תגידי מה חשוב פה באמת

הימים עוברים שנים רצות
את ואני באמת
אמהות בוכות
מה פה חשוב באמת

הימים עוברים והשנים רצות
ואיפה את ואני באמת
ילדים הולכים אימהות בוכות
תגידי מה חשוב פה באמת

הימים עוברים והשנים רצות
ואיפה את ואני באמת
ילדים הולכים אימהות בוכות
תגידי מה חשוב פה באמת

Show moreShow less