November 12, 2015

Lyrics

כשאת נוגעת בי
אני מפסיק לחשוב
אני מפסיק לחשוש
כשאת נוגעת בי.
כשאת נוגעת בי
אני מתחיל לרעוד
אני מתחיל לחיות
כשאת נוגעת בי.
אני מרגיש איך כל שדי הלב
מתרחקים ומסתלקים
כשגופי בידך נרעד
כשפי אל פיך נצמד
אני מרגיש שזה יכול להימשך לעד.כשאת נוגעת בי
ליטוף אחר ליטוף
אני יכול לעוף
כשאת נוגעת בי.
כשאת נוגעת בי
אני פתאום תופס
את משמעות הנס
כשאת נוגעת בי.
אני מרגיש את כל שדי הלב
מתרחקים ומסתלקים
כשגופי בידך נרעד
כשפי אל פיך נצמד
אני מרגיש שזה יכול
להימשך לעד.
כשאת נוגעת בי
אני פתאום תופס
את משמעות הנס
כשאת נוגעת בי.
כשגופי בידך נרעד
כשפי אל פיך נצמד
אני מרגיש שזה יכול להמשך לעד.
כשאת נוגעת בי
כשאת נוגעת בי
כשאת נוגעת בי
כשאת נוגעת בי

Show moreShow less